Smaller Default Larger

Công văn 624/TCT-CS

Công văn 624/TCT-CS ngày 28/02/2014 về việc Tổng cục Thuế chỉ đạo các Cục thuế rà soát, yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải gửi lại Thông báo 06/GTGT trước ngày 15/03/2014 theo hướng dẫn cụ thể như sau:

- Trường hợp cơ sở kinh doanh đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ nếu tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thì cơ sở kinh doanh điền vào Thông báo theo mẫu số 06/GTGT nội dung:

“ ....cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2014...”

- Trường hợp cơ sở kinh doanh không đáp ứng điều kiện, phải thực hiện áp dụng phương pháp trực tiếp thì cơ sở kinh doanh điền vào Thông báo theo Mẫu số 06/GTGT nội dung:

“ ....cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp trực tiếp.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2014...”

 

Tải văn bản: Tải Về > Văn Bản Pháp Quy > Thuế - Kế Toán > Thuế Giá Trị Gia Tăng

Tin Nhanh

Tuyển kế toán học việc

Nhận kế toán học việc: (số lượng: 01)

- hướng dẫn báo cáo thuế

- hướng dẫn kế toán thuế trên phần mềm

- hướng dẫn báo cáo tài chính và quyết toán thuế

Học viên được nhận vào sẽ tham gia hỗ trợ công tác kế toán thuế, qua đó học viên học được cách làm việc trên chứng từ thật, báo cáo thật, số liệu thật

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi email đăng ký học việc đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (vui lòng không đính kèm file trong email)

Cảm ơn các bạn đã quan tâm